บริการตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ด (Barcode Verifier)

บริการตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ด (Barcode Verifier) โดยเครื่องมือ Axicon

ซึ่งได้มาตรฐาน GS1 ซึ่งจะบอกระดับคุณภาพเป็นเกรด A B C D F

และบอกรายเอียดต่างๆอย่างครบถ้วน พร้อมออกใบรายงานคุณภาพให้ลูกค้า

axicon 6000 scanning barcode p41
spd

บริการพิมพ์สติกเกอร์,ฉลากสำเร็จรูป

รับพิมพ์สติกเกอร์,ฉลากสำเร็จรูป ตามความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นแบบบาร์โค้ดหรือ
เป็นข้อความทั่วไป สามารถเลือกชนิดเนื้อกระดาษ-ขนาดได้ตามต้องการ
และทั้งยังมีบริกาตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ดจากเครื่อง Axicon พร้อมออกใบรับรองเกรดให้แก่ลูกค้าเพื่อเพิ่มความมั่นในคุณภาพของตัวงาน

บริการซ่อม เปลี่ยนหรือสั่งซื้ออะไหล่

บริการซ่อม เปลี่ยนหรือสั่งซื้ออะไหล่ ไม่ว่าจะเป็น Printer , Sanner , Labeler และ Verifier

tool-2766836_640
males-2142831_640

บริการ MA (Maintenance Service)

ทั้งเครื่อง Axicon Barcode Verifier และ Printer
ไม่ว่าจะเป็น Avery, Monarch, Zebra, TSC,NAPPASS
ดูแลบำรุงรักษาและทำความสะอาด ตรวจเช็คสภาพให้พร้อมให้งานเสมอและเต็มประสิทธิภาพ
รวมถึงรับประกันอะไหล่ตลอดอายุสัญญา

บริการติดตั้ง Touchscreen

บริการติดตั้งชุด Touchscreen กับจอที่ท่านต้องการโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ

เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเช่น มีจออยู่แล้ว หรือชุด Touchscreen

เก่าชำรุด ต้องการเปลี่ยนหรือติดตั้งใหม่ โดยไม่ต้องซื้อจอที่ติดตั้ง Touchscreen ใหม่ทั้งชุด

screen-2154629_640